IMI Buschjost


IMI Buschjost

Naše značka IMI Buschjost zahrnuje jedinečnou řadu technologie procesních ventilů a ventilů pro více médií a systémová řešení pro kapalná a plynná média.

Díky rozsáhlým znalostem příslušných průmyslových standardů a certifikací lze ventily IMI Buschjost nalézt v aplikacích strojů a zařízení, automobilovém průmyslu a v oblasti výroby elektrické energie a ochrany životního prostředí.


Naše značka IMI Buschjost nabízí ucelenou řadu ventilů, které jsou ideální pro zpracovatelský průmysl, včetně elektromagnetických ventilů, pilotních ventilů s šikmým vřetenem, motorizovaných ventilů a systémů pro prachové filtry.


Přehled produktů

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY BEZ DIFERENČNÍHO TLAKU (NEPŘÍMÉ)

Elektromagnetické ventily bez diferenčního tlaku nevyžadují pro otevření nebo zavření žádný provozní či diferenční tlak v systému a fungují od 0 bar výše.

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY S DIFERENČNÍM TLAKEM (PŘÍMÉ)

Tyto ventily pracují podle diferenčního tlaku a pro otevření a zavření využívají tlakovou energii provozní kapaliny. Umožňuje to nižší spotřebu energie a vyšší tlak v systému.

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY S NUCENÝM ZDVIHEM

Tyto ventily kombinují přímé a nepřímé ovládání nazývají se ventily s nuceným zdvihem. Kombinují výhody přímého ovládání (není nutný žádný minimální tlak/průtok) a nepřímého ovládání (relativně vysoký průtok při vysokém tlaku).

 

PILOTNÍ VENTILY S ŠIKMÝM VŘETENEM

Tyto ventily jsou robustní konstrukce a používají se v celé řadě aplikací, včetně aplikací pro teplotní stabilizaci, aplikace vyžadující odolnost vůči agresivním médiím, nebo tam, kde je třeba ovládat kapaliny s vysokou viskozitou a znečištěním.

PRACHOVÉ VENTILY

Tyto ventily poskytují intenzivní vzduchové impulzy do znečištěné filtrační vložky, což způsobí uvolnění prachu a nečistot z filtru. Ventily prachového filtru pro vzduchové tryskání jsou určeny k účinnému a levnému čištění.

MOTORIZOVANÉ VENTILY

Tyto ventily jsou používány všude tam, kde je potřeba přesné nastavení podle aktuálního požadavku. Poskytují nejen otevřený nebo zavřený stav, ale mohou měnit průtok ventilem. Pro ovládání používají elektromotor a jsou ideální tam, kde lze použít elektrický signál, a to od jednoduchého ovládání až po složité regulace.

Prosím zadejte kontaktní údaje

{Please enter details}