12/09/2022

Trends die intelligente automatisering stimuleren

De behoefte aan automatiseringsoplossingen wordt steeds groter en bedrijven zijn op zoek naar operationele, productie- en betrouwbaarheidsvoordelen die intelligente automatiseringstechnologie kan bieden.

De behoefte aan automatiseringsoplossingen blijft toenemen. Bedrijven in uiteenlopende branches, zoals warehousing, voedselproductie, farmacie en e-commerce, zijn op zoek naar de operationele, productiviteits- en betrouwbaarheidsvoordelen die intelligente automatiseringstechnologie kan bieden.

Voor operationele activiteiten zoals assemblage, materiaalverwerking, kitting, orderverwerking, machineonderhoud en nog veel meer speelt automatisering een cruciale rol bij de verbetering van de operationele efficiëntie, kwaliteit en verwerkingscapaciteit.

Automatisering is in alle soorten en maten beschikbaar. De manier waarop een bedrijf een geautomatiseerde oplossing implementeert, kan per bedrijf drastisch verschillen. Elke organisatie heeft andere behoeften en verwachtingen. Daarom is het belangrijk om te bekijken welke opties werken voor hun specifieke situatie. Elk jaar komen er nieuwe technologieën en toepassingsmogelijkheden op de markt. Daarom gaan we enkele actuele trends binnen de intelligente automatisering nader bekijken.

Robotics-as-a-Service (RaaS)

Automatiseringstechnologieën ontwikkelen zich in een razend tempo en grote kapitaalinvesteringen zijn voor sommige bedrijven niet altijd haalbaar. Daarom is het "as a Service"-model een alternatieve strategie om het risico van de implementatie van een oplossing te beperken. Kleinere of middelgrote bedrijven die misschien niet over de financiële middelen beschikken om een grote kapitaalinvestering te doen of die een variabele SKU-set hebben die een specifieke automatiseringsoplossing niet rechtvaardigt, kunnen nu de beschikking krijgen over deze oplossingen via RaaS-opties. Via deze constructie worden de kosten geabsorbeerd als een operationele uitgave. De opties omvatten meestal een prijsmodel op basis van betaling per gebeurtenis, zoals per pick, uur of maand. Het bedrijf Formic, biedt de mogelijkheid om dit RaaS-model te gebruiken voor elk automatiseringsproject van elke integrator.

Voor bedrijven die twijfelen over de aanschaf van een nieuwe technologie die mogelijk al weer snel verouderd is, zorgt het RaaS-model dat de technologie altijd up-to-date blijft en dat er niet om de paar maanden of jaren bijgewerkte modellen of software-updates aangeschaft hoeven te worden.

Deze benadering - die veel bedrijven tegenwoordig steeds meer toepassen - vermindert de risico's bij de besluitvorming door de kosteninvestering te koppelen aan tastbare voordelen, in tegenstelling tot de voorafbetaling van een intelligente automatiseringsoplossing die in de toekomst mogelijk ongeschikt of ontoereikend kan blijken. Op deze manier kunnen bedrijven de automatisering naar behoefte op- en afschalen.

Simulatie & Digital Twins

Een Digital Twin is een virtuele simulatie in real-time van een reëel fysiek systeem of proces. Deze Digital Twin dient als digitale tegenhanger voor systeemsimulatie, integratie, testen, monitoring en onderhoud.

Net als bij RaaS biedt de Digital Twin een bepaalde mate van zekerheid. Het automatiseringssysteem kan immers rigoureus worden getest, beoordeeld, gewijzigd en bevestigd alvorens de fysieke oplossing daadwerkelijk vervaardigd wordt. De tests en iteraties zijn daarnaast snel uit te voeren, aangezien de aanpassingen niet fysiek bewerkt of gebouwd hoeven te worden. Dit proces kan ertoe bijdragen dat potentiële problemen in een eerder (en goedkoper) stadium al aangepakt en opgelost kunnen worden.

Digitale transformatie

Er zijn momenteel drie grote trends gaande binnen de digitale automatiseringsomgevingen. De eerste trend die momenteel plaatsvindt is de connectiviteit van assets. We gebruiken consumentengoederen even als voorbeeld: vergelijkt dit met het verbinden van uw telefoon met een apparaat met Bluetooth, zoals een beregeningsinstallatie bij u thuis. De tweede trend (die momenteel in opkomst is) is de toevoeging van intelligentie binnen een omgeving. Daarbij kan de beregeningsinstallatie uw telefoon gebruiken om weergegevens op te halen. Op basis hiervan wordt bepaald hoeveel water er gebruikt moet worden en wanneer de sproeiers aangezet moeten worden. De derde trend (in de nabije toekomst) zou bestaan uit autonoom bestuurde ecosystemen. In dat geval vertelt de telefoon de beregeningsinstallatie dat het de komende vier dagen gaat regenen. Ook laat de telefoon de thermostaat weten dat deze de temperatuur van de airco moet aanpassen en wordt er een e-mail gestuurd naar uw gazonservice dat u een week wilt overslaan, zodat uw tuin goed kan opdrogen - en dat allemaal zonder dat u handmatig iets hoeft te doen.

Deze mate van machine learning en AI zal fabrikanten en e-commercefaciliteiten naar een nooit eerder vertoond hoog niveau tillen.

Meer informatie over de innovaties van Norgren