Verantwoord ondernemen

  Breakthrough Engineering voor een betere wereld

  Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor het milieu en de gemeenschappen waarin wij actief zijn zeer serieus, omdat dit aansluit bij ons doel Breakthrough Engineering for a Better World. Ons gedrag wordt gedreven door ESG-overwegingen en -principes en onze ambitie om een betere wereld tot stand te brengen.

  Het juiste doen, op de juiste manier

  Inherent aan ons doel is het creëren van een betere wereld voor onze klanten, onze gemeenschappen en de samenleving. Het is doorgedrongen in alles wat we doen. We zijn ons bewust van de impact van onze activiteiten en onze producten en we geven om onze mensen en onze externe relaties. Dit inspireert ons om te streven naar een toekomst die duurzamer, inclusiever en verantwoordelijker is.

  Better World Team

  Het Better World-team coördineert de ESG-aanpak van de hele IMI-groep, met bijzondere aandacht voor deze gebieden: onze CO2-voetafdruk, onze producten, ons beleid en bestuur en onze mensen.

  J1166 IMI 1971

  Diversiteit en integratie

  Het aantrekken en behouden van een divers en getalenteerd personeelsbestand met verschillende achtergronden en culturen is de sleutel tot ons succes. Wij zijn toegewijd aan het bereiken van gelijkheid en positieve verandering in de hele sector, en ons Diversiteits- en Inclusiebeleid wil ervoor zorgen dat iedereen eerlijk wordt behandeld en vrij is van elke vorm van discriminatie.

  Gezondheid en veiligheid

  De gezondheid en veiligheid van onze werknemers en die van onze andere belanghebbenden, waaronder onze klanten en leveranciers, staan voorop. Deze onvoorwaardelijke inzet voor gezondheid en veiligheid sluit ook aan op onze strategie om de operationele prestaties en de efficiëntie van onze bedrijven aanzienlijk te verbeteren, op basis van proactieve voortdurende verbetering.

  Maatschappelijke betrokkenheid

  Elk jaar nemen onze werknemers deel aan een reeks activiteiten in hun lokale gemeenschap, waarbij ze een goed doel of project ondersteunen, variërend van het verzamelen van afval op stranden tot het aanleggen van natuurtuinen op scholen.

  Gedragscode

  Ons streven naar verantwoord ondernemen begint met onze gedragscode die de manier omvat waarop wij handelen, kijken, ons gedragen, invloed uitoefenen en ons voortdurend verbeteren. Elke werknemer krijgt regelmatig training in overeenstemming met onze gedragscode, die wordt gehandhaafd via e-learning modules en persoonlijke sessies.

  Onze duurzame toeleveringsketen - Mineralenconflict (3TG)

  Wij verrichten geavanceerde zorgvuldigheidsonderzoeken naar onze zakenpartners, waaronder onze agenten en distributeurs met wie wij onze eisen en ons beleid inzake corruptiebestrijding delen. En al onze bedrijven voeren controles uit om inzicht te krijgen in de activiteiten van potentiële klanten en om de risico's vast te stellen die gepaard kunnen gaan met leveringen aan hen.