Door and Step Solutions


Rozwiązania dla drzwi i stopni wysuwnych

Nasza firma wykonała ponad 17 000 systemów drzwi wewnętrznych oraz ponad 24 000 systemów napędu i sterowania drzwiami zewnętrznymi, które zostały zainstalowane w wagonach kolejowych na całym świecie, w tym w pociągach Siemens Desiro i ICE, a także w pociągu Shanghai Transrapid Maglev.


Projektujemy niestandardowe rozwiązania do napędu i sterowania drzwiami, zapewniając jakość, której branża kolejowa wymaga:

 • Temperatury w zakresie od -40 °C do +80 °C
 • Wilgotność otoczenia: 95%
 • Kategoria 1, klasa A i B odporności na wibracje według normy EN 61373
 • Ogień i dym: DIN 5510, NF F16-101, EN 45545
 • Napięcie: 24 - 110 VDC +/- 30%

SYSTEMY DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
 • Specjalny pneumatyczny/elektryczny system napędu i sterowania
 • Bezpieczne, niezawodne i pewne działanie
 • Systemy z napędem blokady i sprzężeniem zwrotnym
 • Wydłużona amortyzacja i wyższa stabilność obciążenia bocznego
 • Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem (auto rewers)
 • Niezawodność i bezpieczeństwo potwierdzone przez wiele lat eksploatacji w pociągach metra, elektrycznych zespołach trakcyjnych i pociągach dużej prędkości na całym świecie

SYSTEMY DRZWI WEWNĘTRZNYCH
 • Specjalny napęd ręczny, pneumatyczny i elektryczny ze zintegrowanym układem sterowania
 • Bezpieczne, niezawodne i pewne działanie
 • Systemy ryglowania ze sprzężeniem zwrotnym
 • Spełnienie wymagań dotyczących norm palnościowych
 • Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem (auto rewers)
 • Płynny ruch dzięki napędowi o zmiennej prędkości
 • Rozwiązania dla nowych i istniejących wagonów kolejowych, z możliwością niezawodnego montażu w tej samej przestrzeni co wcześniejsze konstrukcje

SYSTEMY DRZWI ŁUKOWYCH
 • System elektrycznego i pneumatycznego napędu łukowego
 • Łukowy profil prowadzący
 • Maksymalne wykorzystanie ograniczonej przestrzeni zabudowy dzięki teleskopowemu, zsynchronizowanemu otwieraniu
 • Konstrukcja umożliwiająca serwis w terenie
 • Systemy ryglowania oraz otwieranie awaryjne
 • Wytrzymałe prowadnice, niskie koszty obsługi technicznej i łatwa wymiana
 • Zgodność z wymaganiami specyfikacji TSI PRM 2008/164/WE dotyczących dostępu osób niepełnosprawnych

SYSTEMY ZAWORÓW STEROWANIA DRZWIAMI
 • Modułowe zespoły zaworów
 • Łatwa wymiana systemów istniejących
 • Szybka instalacja i obsługa techniczna
 • Krótszy czas przestojów
 • Niestandardowa konstrukcja zgodna ze specyfikacją

Studium przypadku - drzwi łukowe


Narodowy operator kolejowy wymagał modernizacji istniejących systemów drzwi do toalet w celu zapewniania ich zgodności z wymaganiami specyfikacji PRM TSI 2008/164/WE dotyczącej dostępu osób niepełnosprawnych.

Nasza firma opracowała innowacyjny system napędu drzwi łukowych, który zapewnił zsynchronizowane, teleskopowe działanie płatów drzwiowych, z wykorzystaniem napędu elektrycznego lub pneumatycznego. Rozwiązanie to obejmowało systemy ryglowania oraz otwierania awaryjnego i było zgodne z wszystkimi standardowymi specyfikacjami drzwi w pociągach, w tym z wymogiem wykrywania przeszkód.

W wyniku jego zastosowania uzyskano powiększone światło otwarcia drzwi, które ułatwiało wjazd wózkiem inwalidzkim, a także obsługę przycisków drzwi, ułatwiającą pasażerom korzystanie z toalety. Rozwiązanie to, dostosowane do potrzeb konkretnego zastosowania, spełniało wymagania klienta i zapewniło spełnienie wszystkich obecnych i przyszłych przepisów dotyczących dostępu osób niepełnosprawnych


Studium przypadku - sterowanie stopniami wysuwnymi


Operator metra musiał rozwiązać problem, jakim był zbyt duży odstęp pomiędzy drzwiami pociągu a peronem, który stwarzał zagrożenie dla bezpieczeństwa pasażerów. Dodatkowo, odstęp pomiędzy drzwiami a peronem był różny na różnych stacjach.

Klient poszukiwał takiego systemu stopnia wysuwnego, który automatycznie dostosowywałby się do zróżnicowanej odległości między peronem a drzwiami pociągu. Rozwiązanie musiało także mieścić się w bardzo ograniczonej przestrzeni zabudowy pod istniejącym systemem drzwi.

Nasi inżynierowie opracowali serię amortyzowanych, teleskopowych siłowników montowanych pod istniejącym systemem drzwi. Poprzez wytworzenie określonego nacisku, system siłowników wypełniał odstęp pomiędzy pociągiem a platformą, niezależnie od jego wielkości.

Ze względu na ściśle określoną przestrzeń zabudowy, nasze rozwiązanie zajmowało tylko 50% przestrzeni, jaką zajmował tradycyjny system stopnia. Posiadał on także wszystkie wymagane standardowe funkcje bezpieczeństwa, w tym wykrywanie przeszkód i umożliwiał integrację z istniejącym systemem sterowania drzwiami.

Dowiedz się więcej

Wprowadź swoje dane poniżej