Ytterligare Tjänster


Övriga tjänster

Vi erbjuder en rad extra tjänster, allt från konstruktion av apparatskåp till specialanpassade applikationer.


Vi har ett stort utbud av IMI Norgren cylindrar och ger maskinfabrikanterna möjlighet att välja skräddarsydda slaglängder och unika konfigurationer, som passar deras krav på utförande och plats. De flesta speciallösningar kan framställas på mindre än 24 timmar och vara klara för försändelse nästa dag, förutsatt att de beställs senast kl. 14.00 dagen innan.

För ytterligare information om våra specialanpassade cylindrar ber vi dig vänligen kontakta vår kundservice på 040-59 51 00.

Våra kunder kan dra fördel av vår expertis inom kundanpassade elektropneumatiska automatiserings- och kontrollsystem, ända från designstadiet och den tekniska supporten till i drifttagandet.

Genom att utgå från kundens specifikationer kan vi leverera hög kvalitet, teknisk support och förstklassiga designlösningar. Vi ger givetvis även våra rekommendationer om hur applikationen bäst bör konstrueras oavsett om det gäller en kabinett-, panel- eller manifoldlösning.

Det är inte endast vår höga kompetens som garanterar att du får den bästa designen till din applikation, utan även vårt breda IMI Norgren produktsortiment gör att vi kan leverera enastående lösningar till industrin.

Fördelen med att dra nytta av vår design och konstruktionsservice omfattar:

  • Förbättrad kvalitet
  • Ökad process-säkerhet
  • Minskade omkostnader
  • Plug-and-play installation på plats

Kontakta kundservice för att diskutera kraven för din specifika applikation på tel: 040-59 51 00 eller via email: SEnorgren@imi-precision.com.

Vårt mål är att leverera oöverträffade lösningar till våra kunder och vi tacklar världens mest krävande tekniska utmaningar. Detta mål ligger till grund för allt vi gör och är orsaken till att vi existerar. Oavsett om det gäller en design av nästa generations lastvagnar, lösningar för järnvägssektorn, fyllningsmaskiner eller andningsapparater kommer kunden att uppleva ett stort mervärde av att samarbeta med våra tekniska experter. Läs avsnittet Expertis på vår hemsida och får mer information om det stora arbete vi hitintills har bidragit med för våra kunder

Om du önskar använda dig av vår support för en specifik design kan du kontakta antingen våra tekniska experter i de olika sektorerna, eller din egen säljkonsulent.

Större kunder eller distributörer har möjlighet att få egna produktkataloger eller komma med egna krav gällande hantering av större inköpsordrar. E-Cat produktkatalogen kan levereras i ett format som är anpassat till specifika krav, efter överenskommelse om användning och reklam.

Kontakta din säljkonsulent för ytterligare information om möjligheterna eller kontakta kundservice på SEnorgren@imi-precision.com.

Våra större, etablerade distributörer arbetar tätt tillsammans med oss för att kunna erbjuda den bästa möjliga supporten till deras slutkunder och förmedla produkter från IMI Norgren, IMI Buschjost, IMI Herion, IMI Maxseal och IMI FAS.

Avtal gällande support diskuteras med din säljkonsulent, men kan dessutom inkludera följande möjligheter:

  • Kompletta produktkataloger
  • Distributörskataloger
  • E-Cat Produktkataloger

Kontakta din säljkonsulent för ytterligare information om möjligheterna eller kontakta kundservice på SEnorgren@imi-precision.com.

Call +46 40 59 51 00

Monday - Thursday: 08:00-16:00

Friday: 08:00-15:30

Email SEnorgren@imi-precision.com

Our expert teams are available to answer your emails 08:00 till 16:00 Monday to Thursday and 08:00-15:30 on Friday.