IMI Buschjost


IMI Buschjost

Varumärket IMI Buschjost omfattar ett marknadsledande sortiment av process- och multimedia ventilteknologi och systemlösningar till flytande och gasaktiga medier.

Med omfattande kunskap om relevant branchstandard och certifieringar, återfinns IMI Buschjost ventiler i alla typer av applikationer, inkluderat mekaniktillvekningsindustri och bilindustrin, samt inom elproduktion och miljöskydd.


IMI Buschjost erbjuder ett omfattande utbud av ventiler lämpade för processindustrin, såsom magnetventiler, sneddsätesventiler, motoriserade ventiler och system för smutsfilter.


Produktöversikt

DIREKTVERKANDE MAGNETVENTILER UTAN TRYCKDIFFERANS (INDIREKT)

Magnetventiler utan tryckdifferans kräver inte någon tryck-eller differenstryck i ditt system för att kunna öppna eller stänga och fungerar från 0 bar och uppåt.

MAGNETVENTILER MED TRYCKSKILLNAD (DIREKTVERKANDE)

Dessa ventiler fungerar med hjälp av differenstryck och använder mediets tryckskillnad till att öppna och stänga ventilen. Detta tillåter en lägre strömförbrukning och ett högre tryck i ditt system.

MAGNETVENTILER MED TVÅNGSSTYRD

Dessa ventiler kombinerar direkt och indirekt aktivering och kallas för tvångsstyrdaventiler. Ventilerna kombinerar fördelarna med direkt aktivering (inget minimum tryck/genomströmning krävs) och indirekt aktivering (relativt hög genomströmning vid högt tryck).

 

SNEDDSÄTESVENTILER

Dessa ventiler har en robust konstruktion och används inom många områden, däribland applikationer med temperaturstabilitet, där det krävs motståndskraft mot aggressiva medier eller där vätskor med hög viskositet och kontaminering måste kontrolleras.

SMUTSFILTERVENTILER

Dessa ventiler ger en intensiv impuls av tryckvågor in i det smutsiga filterelementet så att damm och annan smuts från filtret faller ner till botten. Smutsfilterventiler med tryckvågor har blivit utvecklade för att möjliggöra en effektiv och ekonomisk rengöring.

MOTORISERADE VENTILER

Dessa ventiler används överallt där det finns behov av finjustering. Dessa ventiler fungerar inte endast i öppet eller slutet tillstånd, men kan även variera flödet av genomströmning via ventilen. De använder en elektrisk motor som drivkraft och är idealiska att använda vid elektriska signaler från en enkel kontrollenhet till komplexa regleringar.

Something went wrong with this editor, below is the exception detail:

Value cannot be null. Parameter name: source