IMI Herion


IMI Herion

I över 50 år har IMI Herion specialiserat sig på magnetventiler och tillhörande utrustning till både pneumatiska och hydrauliska applikationer.


IMI Herion erbjuder en omfattande serie av magnetventiler, NAMUR ventiler, tryckvakter och pressäkerhetsventiler. Vidare erbjuds även en serie specialiserade hydrauliska ventiler och lösningar lämpliga för aggressiva och barska miljöer och som har en rad globala godkännande, såsom ATEX och SIL.


Produktöversikt

MAGNETVENTILER

Vårt sortiment av magnetventiler omfattar både speciella och standardventiler, som täcker standardfunktionerna 2/2, 3/2, 5/2 och 5/3. Dessa finns i ett brett urval av material som passar till önskad applikation.

NAMURVENTILER

Vårt sortiment av Namurventiler finns i flera olika material till användning vid inomhus och utomhus med olika variationer av ATEX magnetventiler beroende på applikationen.

TRYCKVAKTER

Vår serie av tryckvakter täcker allt från elektromekaniska och elektroniska tryckvakter till pneumatiska, hydrauliska och andra medier.

Se tryckvakter

SÄKERHETSVENTILER

Vårt sortiment av säkerhetsventiler omfattar produkter som i en passande applikation kan uppnå nivå "e" DIN EN ISO 13849-1 för icke-press säkerhetsrelaterade applikationer.

PRESSÄKERHETSVENTILER

Vårt sortiment av pressäkerhetsventiler är konstruerat för användning inom pneumatiska kopplings- och bromssystem och kan uppnå nivå "e" (cat4)DIN EN ISO 13849-1 i en passande applikation.

Something went wrong with this editor, below is the exception detail:

Value cannot be null. Parameter name: source