IMI Norgren


IMI Norgren

IMI Norgren har ett omfattande utbud och erbjuder allt från pneumatiska cylindrar och luftbehandling till proportionalventiler och högtrycksregulatorer


Med över 80 års brancherfarenhet har IMI Norgren byggt upp ett enormt utbud av högkvalitativa produkter inom pneumatik- och flödeskontroll, till exempel cylindrar, luftbehandlingsprodukter, tryckvakter, kopplingar och ventiler.


Produktöversikt

Cylindrar

Vårt sortiment av pneumatiska cylindrar är ett av det mest omfattande som finns på marknaden. Från det högpresterande ISO sortimentet till våra kolvstångslösa Lintra cylindrar, alla har vår berömda kvalitetsgaranti.

Ytterligare information

LUFTBEHANDLING

IMI Norgren är synonymt med luftbehandlingsprodukter. Vår historia börjar redan 1927, då Carl Norgren skissade på den första designen till den ursprungliga FRL.

Ytterligare information

Tryckvakter

Våra tryckvakter erbjuder flera olika möjligheter för att förvandla tryckändringarna till en elektrisk signal. Vårt sortiment inkluderar tryckvakter lämpliga för både pneumatik och alla flödesapplikationer.

Ytterligare information

PROPORTIONALVENTILER

Vårt sortiment av proportionalventiler omfattar både analoga och digitala, med öppen eller sluten loop flödes- eller tryckreglerande.

Ytterligare information

VAKUUM

Vi erbjuder såväl enkel- som flerstegsvakuumpumpar, ett stort utbud av sugkoppar, samt vakuumvakter, vakuummätare och ljuddämpare

Ytterligare information

VENTILER

Vårt sortiment av ventiler är omfattande och inkluderar inline, plattmonterade och ventilerramper, el- och luftpåverkade, manuella och mekaniska ventiler för tryckluft och komplex flödeskontroll.

Ytterligare information

KOPPLINGAR

Vi erbjuder ett omfattande sortiment av kopplingar, däribland vår populära push-in koppling som finns tillgänglig i komposit, mässing och rostfritt stål och som passar till ett brett användningsområde för industriella applikationer.

Ytterligare information

Something went wrong with this editor, below is the exception detail:

Value cannot be null. Parameter name: source

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Umbraco.Web.PublishedContentExtensions.HasProperty(IPublishedContent content, String alias)
  at ASP._Page_app_plugins_productcategorypreviewpanel_productcategorypreviewpanel_cshtml.Execute() in e:\Sites\cms.norgren.com\App_Plugins\ProductCategoryPreviewPanel\ProductCategoryPreviewPanel.cshtml:line 14
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in e:\Sites\cms.norgren.com\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Umbraco.Web.PublishedContentExtensions.HasProperty(IPublishedContent content, String alias)
  at ASP._Page_app_plugins_productcategorypreviewpanel_productcategorypreviewpanel_cshtml.Execute() in e:\Sites\cms.norgren.com\App_Plugins\ProductCategoryPreviewPanel\ProductCategoryPreviewPanel.cshtml:line 14
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in e:\Sites\cms.norgren.com\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20