Vakuum

Vakuum är mest använt för plockning och sortering av komponenter i automatiska specialmaskiner. Genererat från tryckluft, kan detta kontrolleras väldigt enkelt och utföra de mest vanliga uppgifter.

Norgrens vakuumserie inkluderar en varianter av pumpar, sugkoppar, avkännare och tillbehör, enkelt att välja och använda.

Vakuumpumpar

För applikationer där vakuum behövs erbjuder Norgren enkel- eller flerstegs vakuumpumpar

Mer info

Sug- och bälgkoppar

Tillgängliga i diameter från 6 till 150 mm, i både flata och bälgformade koppar

Mer info

Vakummvakt

Norgrens urval av mekaniska och elektroniska vakummvakter försäkrar att vakuumnivån är konstant övervakad och optimerad.

Mer info