Om Oss


IMI Precision Engineering

Vi är världsledande inom rörelse- och vätskekontroll. Överallt där precision, snabbhet och teknisk tillförlitlighet är viktiga, levererar vi exceptionella lösningar som förbättrar produktiviteten och effektiviteten i våra kunders utrustning.


Som företag strävar vi efter att förstå våra kunders utmaningar. Vi kopplar sedan in våra produkter, människor och kompetens för att leverera exceptionell service och lösningar. Dessa förbättrar resultatet för våra kunders maskiner.

Vi kallar denna Engineering GREAT, och vi levererar den till kunder genom en portfölj av världsklass högpresterande produkter, genom nära samarbete och problemlösning, och genom ett globalt nätverk av stöd som säkerställer tillförlitlig lokala leveranser över hela världen.


Engineering GREAT
PARTNERSKAP OCH PROBLEMLÖSNING

Vi har ett globalt team av key account managers och över 400 erfarna ingenjörer - många med djup kompetens inom nyckelbranscher .

Vi rekryterar och utvecklar branschens topptalanger , och erbjuder den bästa utbildningen och exponering inför världsledande produkter och teknologier med några av världens ledande företag. Det som den djupa och samlade erfarenhet ger oss betyder att vi har den kompetens, förtroende och know-how för att komma närmare våra kunder, vilket gör det möjligt för oss att förstå deras exakta utmaningar och lösa dem exakt.

Tack vare detta blir vår problemlösning effektivare, våra lösningar mer riktade och vårt samarbete mer produktivt.


HÖGPRESTERANDE PRODUKTER

Våra produkter i världsklass förbättrar prestanda och produktivitet.

Vi har global tillverkningskapacitet och tekniska kompetenscentra, var och en dedikerad till att utveckla och noggrant testa nya högpresterande produkter för att möta exakta industri- och applikationsbehov . Bidrar till att förbättra prestanda och minska driftstopp och energiförbrukning på produktionslinjer över hela världen, vår världsklass portfölj omfattar IMI Norgren, IMI Buschjost, IMI FAS, IMI Herion och IMI MAXSEAL. Efter att ha visat sitt värde över åren, står de bland de mest betrodda namnen i vätske- och rörelsekontroll . Vi lägger ständigt till i denna portfölj genom ett program för innovation och utveckling av nya produkter.

Tack vare detta, kan vi bidra till att våra kunder kan lösa världens största tekniska utmaningar - på ett tillförlitligt sätt, säkert och effektivt.


PÅLITLIGHET

Vi levererar och stödjer våra högkvalitativa produkter genom vårt globala servicenätverk .

Vi har en världsklass tillverkning och försäljning samt service i 50 länder, genom stöd av investeringar i robusta projektledningsystem och lokal "LEAN" produktion. Tillsammans med vår integrerade leveranskedja, och prestandan på vår Express Service vi har system, processer och stöd för att leverera kvalitetsprodukter och service exakt, pålitligt, i sin helhet och i tid, var som helst.


Som en del av IMI plc, har vi ett försäljnings- och servicenätverk i 50 länder, liksom tillverkningskapacitet i USA, Tyskland, Kina, Storbritannien, Schweiz, Tjeckien, Mexiko och Brasilien. Vi stöder detta med våra globala centrum för teknisk överlägsenhet, och anläggningar för CFD design och FoU-testning. Vi använder ett dedikerat team av fältingenjörer, sektorspecialister och key account managers - alla åtagit sig att ge bra service till våra kunder.

Something went wrong with this editor, below is the exception detail:

Value cannot be null. Parameter name: source