Verantwoord ondernemen


Verantwoord ondernemen

We nemen onze verantwoordelijkheid voor het milieu en de gemeenschappen waarin we actief zijn heel serieus. Wij zijn ervan overtuigd dat deze verantwoordelijkheden een positief effect hebben op de winstgevendheid, rendement voor aandeelhouders, de reputatie en groei.

Hoge standaarden van verantwoordelijkheid zijn, in onze ogen, verenigbaar met met de groei en efficiëntie bij bedrijven. Wij benadrukken dat onze sociale, ecologische en economische kwesties zijn afgestemd en geïntegreerd met het algemene management van ons bedrijf en we noemen dit verantwoord ondernemen.


Onze inzet voor verantwoord ondernemen start met de IMI way. Het omarmt de manier waarop wij handelen, willen overkomen, gedragen en beïnvloeden.

De IMI Way is een drijfveer voor verantwoorde groei en ondersteunt onze prioriteiten:

  • Gezondheid en veiligheid
  • Ondersteuning in de zakelijke prioriteiten van onze klanten
  • Risicobeheer van de bevoorradingsketen
  • Energie-efficiëntie en C02-beheer

Gezondheid, veiligheid en milieu

Onze verantwoordelijkheden inzake gezondheid, veiligheid en het milieu zijn belangrijke kernpunten voor ons, gezien onze activiteiten in productie, opslag, kantoor werken, verkoop en productontwikkeling. Twee kernpunten zijn enerzijds het waarborgen van de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van alle werknemers en anderzijds het beperken van onze impact op de lokale en wereldwijde omgeving. We sluiten geen compromis over deze belangrijke kwesties.


Meer informatie

Meer informatie over de IMI Way en onze Gedragscode.

Wilt u meer weten

Geef dan uw gegevens in