Tento konfigurátor není optimalizován pro zařízení s malým rozlišením. Chcete-li zobrazit konfigurátor, použijte větší zařízení.


Odmítnutí odpovědnosti

Tuto aplikaci konfigurátoru poskytuje společnost IMI Norgren jako nástroj, který pomáhá určovat velikost a výběr produktů. Přístupem k tomuto konfigurátoru a jeho používáním potvrzujete a souhlasíte s tím, že všechny zde uvedené informace jsou obecného charakteru a že jste výhradně odpovědní za konečné ověření, životaschopnost a funkčnost vašeho systému.

Dále souhlasíte, v plném zákonném rozsahu, že nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za jakoukoliv ztrátu nebo škodu, přímou, nepřímou a/nebo následnou, vyplývající z použití zde obsažených informací nebo z informací konfigurátoru. Tyto informace poskytujeme „tak, jak jsou“ a odmítáme všechny záruky výslovné nebo předpokládané, včetně, ale nikoliv výhradně na kvalitu, přesnost, úplnost, prodejnost a vhodnost pro určitý účel.

 

Zboží
Množství
Dorucení
Jednotková cena