Commercial Vehicles


Komerční vozidla

Stisknout. Posunout. Vstříknout. Zatáhnout. Přeřadit. Zrychlit.

Jsme specialisté na dodávky automobilové techniky EIM, která zajišťuje úsporu paliva, snížení emisí, rychlejší montáž a zvýšený komfort při jízdě pro největší světové výrobce komerčních vozidel.


Naše přesné součásti a úžasná podpora, od podvozku po kabinu, od motoru po převodovku, pro jízdu po dálnici i na běžných silnicích, zajišťují spolehlivý provoz důležitých vozových parků na celém světě.

Reagujeme na rozmanité potřeby našich zákazníků, zpřísňující se legislativu a tlaky na trhu směrem k inovacím prostřednictvím aplikací flexibilních a osvědčených platformových technologií. Tyto technologie pomáhají našim zákazníkům zkrátit vývojové cykly a minimalizovat výdaje na validaci napříč rozmanitými validačními potřebami daného odvětví.NA SILNICI

Až do nedávné doby bylo snižování emisí hlavní motivací v odvětví komerčních vozidel, což vedlo k nebývalému vývoji pohonných jednotek. Chápeme trendy na trhu, problémy v oblasti životního prostředí, emisní normy a parametry, které jsou důležité pro výrobce nákladních automobilů a dodavatele Tier 1.


MIMO SILNICI

Jsme specializovaným partnerem OEM a dodavatelů Tier 1 se zaměřením na odvětví zemědělství a stavebnictví a chápeme, že je třeba rozvíjet řešení, která se dají rozšířit i do jiných oborů. Ať je to aplikace technologií hnacího ústrojí na silnici, nebo vylepšování parametrů výrobků podle místních požadavků trhu, naši aplikační specialisté a specializované týmy podporují naše zákazníky od počáteční poptávky po celou životnost projektu.


Technologie

Podvozek

Naše řešení pneumatického ovládání jsou v souladu se všemi zákonnými požadavky pro použití v základních a pomocných aplikacích.

Více informací

Kabina

Naše pneumatické a elektronické ovládací prvky pro kabiny komerčních vozidel jsou pečlivě navrženy pro dosažení funkčnosti, životnosti a spolehlivosti.

Více informací

Motor

Pneumatické a elektrické ovládání pomocí inovativní technologie ventilů a servopohonů pro všechny požadavky řízení motoru.

Více informací

Převodovka

Dodáváme modulární a standardní výrobky pro manuální i automatizované manuální převodovky.

Více informací