Valves


Ventily pro life sciences

Nabízíme nejširší paletu ventilů z jednoho zdroje. Naše odbornost je založena na nabídce přesných a zakázkových ventilů pro kapaliny i plyny používané v life sciences.


Ventily jsou kritickými součástkami při zajišťování přesného přísunu médií v jakémkoli systému, a proto je jejich výběru třeba věnovat náležitou pozornost.

Každý typ ventilu je navržen tak, aby dokázal pokrýt různé potřeby. Rotační ventily, koncipované jako doplněk lineárních dávkovačů Kloehn, umožňují zajištění několika různých toků. Elektromagnetické ventily jsou ovládány elektronicky a nabízejí se v nejrůznějších rozměrech a typech – včetně přímo působících, proporcionálních a zpětných – a umožňují dosáhnout flexibilního řízení toku. Přetlakové ventily jsou navrženy pro bezpečnost systému v případě vzniku nadměrného tlaku.

Naše nabídka ventilů je vytvořena tak, aby umožňovala pokrýt co nejširší rozsah potřeb při řízení toku kapalin. V souladu s naší filozofií neustálého zlepšování disponujeme bezkonkurenčními zkušenostmi při zajišťování zakázkových variant jakéhokoli z ventilů v naší nabídce.


Ventily

Rotační ventily

Tyto ventily, navržené tak, aby byly kompatibilní s lineárními dávkovači Kloehn a pohony ventilů, jsou vhodné pro široké spektrum přesných průtokových analytických a diagnostických nástrojů.

Elektromagnetické ventily

V nabídce našich přímo působících elektromagnetických ventilů máme řadu variant pro různý průtok a tlak. Díky širokému výběru různých materiálů jsou použitelné pro řešení v kapalinových okruzích řady rozmanitých aplikací.

Proporcionální ventily

Ventil IMI FAS 16mm FLATPROP je široce využíván pro ovládání plynů s nízkým průtokem v náročných analytických přístrojích. Ventil FLATPROP EQI & EQP 16mm se pak používá pro dávkování plynu v lékařských přístrojích. Tam, kde je rozhodujícím faktorem velikost, doplňuje naši nabídku proporcionálních ventilů model IMI FAS 8mm CHIPPROP.

Ventily oddělené od média

Díky širokému sortimentu izolačních ventilů sahající od miniaturních 8mm modelů až po 32mm 3/2 ventily, dokážeme vyhovět potřebám z oblasti diagnostických a analytických aplikací.

Zpětné ventily

Tento kompaktní ventil je určen k ochraně pneumaticky ovládaných systémů před nadměrným tlakem. Zároveň zajišťuje doplňkové zabezpečení vybavení i uživatelů. Tyto ventily nabízejí snadnou instalaci a možnost nastavení tlaku.

Pojistné ventily

Naše samostatné pojistné ventily disponují jednoduchou a spolehlivou konstrukcí umožňující proudění kapaliny pouze v jednom směru, což zajišťuje plnou kontrolu nad pohybem vzorku.

Ruční ventily

Miniaturní ventily Kloehn jsou určeny pro ruční obsluhu a nabízejí širokou řadu možností řízení toku kapalin. Tyto ventily jsou lehké a zabírají minimum místa.

Prosím zadejte kontaktní údaje

{Please enter details}