Filtration Systems


Filtrační systémy

Náš systém vícestupňové filtrace vedl k významnému zlepšení v odstraňování částic a oleje, což vedlo ke zvýšení životnosti a spolehlivosti.


Motorem poháněné vzduchové kompresory používané v železničních kolejových vozidlech vhání do systémů stlačeného vzduchu značné množství olejových a karbonových usazenin. Vynikající filtrační výkon našeho modulového filtračního systému zajišťuje spolehlivost navazujících komponent a systémů:

  • 40μm a 5μm filtry pro odstraňování nahromaděné vody a tuhých částic
  • Koalescenční filtr pro odstraňování olejového/vodního aerosolu a odstraňování submikronových částic
  • Uhlíkový filtr pro odstranění olejových par dosahující ISO 8573-1
  • Snadná instalace a údržba
  • Nákladově úsporné v rámci celého životního cyklu

Případová studie – Stlačený vzduch bez oleje


Majitelé kolejových vozidel narazili na velké problémy se spolehlivostí vozidel způsobené tím, že motorem poháněný kompresor neustále vypouštěl olej do dílčích systémů vozidla.

Velké množství oleje, karbonu a vody produkované kompresorem poháněným motorem vstupuje do systému vozidla, což způsobuje poruchy, které ovlivňují spolehlivost a bezpečnost vlaku. Tento problém se spolehlivostí má zásadní vliv na provozní náklady v důsledku zvýšené údržby a poruch systémů vozidla, které se mohou pohybovat od 25 £ do 1 000 £ za minutu v nákladech na odstávky.

Náš technický tým v UK zareagoval tak, že spolu se schvalovací železniční institucí vyvinul čtyřstupňový filtrační systém pro odstranění oleje a vody unášené do dílčích systémů vozidla. Systém se ukázal být úspěšný a zákazník požádal, aby byl vestavěn do vozového parku 660 vozidel.

Zákazníkovo očekávání jsme překročili nabídnutím řešení na míru, které splňovalo rozpočtové náklady, jakož i poskytnutím krátké doby instalace, což vedlo k uspíšení zahájení zkušebních jízd. Vyřešení tohoto úporného problému s olejem poskytuje zákazníkovi skutečnou přidanou hodnotu, co se týče nákladů na prodloužení životnosti, a návratnost investic do jednoho roku.

Prosím zadejte kontaktní údaje

{Please enter details}