Legal


Právní předpisy


Autorská práva

Obsah těchto stránek je chráněn autorskými právy © Norgren Limited 2001-2016. Pokud chcete cokoli z našich webových stránek reprodukovat, musíte si vyžádat naše povolení. Výňatky z těchto webových stránek můžete stahovat a tisknout a můžete je poskytnout ostatním, nesmíte však jejich obsah prodávat nebo ho publikovat, s výjimkou níže uvedených povolených případů.

Na kterékoli z našich stránek můžete odkazovat, neprovádějte to však způsobem, který u vašich uživatelů vyvolá pravděpodobně mylný dojem, že obsah našich stránek je váš nebo že naše stránky podporují či jsou součástí vašich stránek. Framování (zobrazení na cizích webových stránkách) těchto stránek nebo jakékoli jejich části bez našeho výslovného souhlasu není povoleno.

Aby nedošlo k pochybnostem, caching (ukládání do vyrovnávací paměti) těchto stránek je povolen poskytovatelem služby jednajícím v rámci normálního výkonu své podnikatelské činnosti, jak je stanoveno v nařízeních (směrnici EU) o elektronickém obchodu 2002.

Jakékoli dotazy posílejte na adresu: legal@norgren.com.

Disclaimer

Obsah našich webových stránek je poskytován pouze jako obecné informace. Informace na těchto webových stránkách nemají sloužit jako doporučení, na která byste se měli spoléhat. Vyobrazení zobrazená na obrazovce a uvedené specifikace mohou vykazovat určité odchylky.

Neposkytujeme žádné záruky, nečiníme prohlášení ani nepřijímáme žádné závazky ohledně: čehokoli z obsahu těchto webových stránek (včetně, mimo jiné, čehokoli ohledně kvality, správnosti, úplnosti či vhodnosti pro konkrétní účel takovéhoto obsahu); nebo jakéhokoli obsahu jakýchkoli jiných webových stránek odkazovaných či otevíraných pomocí hypertextového odkazu prostřednictvím těchto webových stránek („stránky třetích stran“).

Nedoporučujeme ani neschvalujeme obsah jakýchkoli stránek třetích stran, ani nepřijímáme žádnou odpovědnost v souvislosti s kterýmikoli z nich (včetně, mimo jiné, odpovědnosti plynoucí z jakéhokoli nařčení, že obsah stránek třetí strany porušuje jakékoli právní předpisy či práva jakékoli osoby nebo subjektu).

Máte-li dotazy ohledně specifikace našich produktů nebo jakékoli dotazy týkající se informací na těchto webových stránkách, kontaktujte info@imi-precision.cz.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o tom, jak shromažďujeme a používáme údaje, které od vás získáváme, včetně toho, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů..

KONTAKT

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se našich služeb nás kontaktujte kontaktujte nás e-mailem, telefonicky nebo poštou.

Údaje naší společnosti jsou:

IMI International sro

Central Trade Park – D1 C.P.1573 HU,

Mpolec,

Czech Republic