Sanctions


Sankce


Společnost Norgren je důrazně proti invazi na Ukrajinu. Máme hluboké obavy o její obyvatele a podporujeme humanitární snahy o poskytnutí pomoci v rozvíjející se uprchlické krizi.

Plně podporujeme všechny sankce. Za tímto účelem byly zastaveny veškeré nové obchody v Rusku a Bělorusku a mezinárodní dodávky do těchto zemí.

Žádný z výrobků zakoupených na těchto webových stránkách by neměl být používán v Rusku, Bělorusku ani na žádném z okupovaných území Ukrajiny (zakázaná území), ani by neměl být dodáván nebo používán žádným z cílů sankcí. Není dán žádný výslovný ani implicitní souhlas s použitím, prodejem, dodávkou nebo převodem jakýchkoli výrobků prodávaných na těchto webových stránkách ve prospěch jakéhokoli cíle sankcí nebo do jakýchkoli zakázaných území.

Z celého srdce myslíme na naše kolegy, jejich přátele a rodiny a na všechny postižené, zejména na obyvatele Ukrajiny.