Bezpečnostní ventily

Když se jedná o bezpečnost, nic nesmí být ponecháno náhodě. To je důvod, proč jsme v této oblasti tak vysoko cenění. Nabízíme bezpečnostní ventily, které vám pomohou beze zbytku splnit požadavky směrnice DIN ISO13849-1.

V jednodušších plně pneumatických systémech nabízí naše jednotka s bezpečným spouštěním oběma rukama jednoduchou instalaci a maximální výkonnost, když zároveň splňuje požadavky směrnice EN574, třída IIIB.

UPRAVIT VÝSLEDEK HLEDÁNÍ

Velikost portu

Provoz

Pohon

Funkce

Napětí

Ochranná třída

Název řady

Pojistné ventily s automatickým monitorováním

SCVA je pneumaticky monitorovaný ventil odbourávající potřebu dalších elektronických systémů. Při správné aplikaci je dosaženo úrovně parametrů bezpečnosti funkce „e“ (kat. 4) dle DIN EN ISO 13849-1 „Nárůst tlaku z ‚1‘ na ‚2‘ a pokles tlaku z ‚2‘ na ‚3‘“.

Informace

Pojistné ventily s automatickým monitorováním a měkkým náběhem

V aplikacích vyžadujících řízené restartování přívodu vzduchu zahrnuje model SCSQ funkci proměnného měkkého náběhu. Nastavení lze provést tak, aby vyhovovalo objemům za ventilem a požadované rychlosti plnění. Stejně jako SCVA, je i model SCSQ pneumaticky monitorovaný tak, aby byly splněny požadavky aktuální legislativy týkající se bezpečnosti, a nevyžaduje žádnou další elektroniku.

Informace

Bezpečnostní ventily pro lisy

5/2cestný pojistný ventil obsahuje dva mechanicky oddělené systémy pilotního řízení a systémy hlavního ventilu. Ventily jsou pneumaticky ovládané a dynamický systém s automatickým monitorováním nevyžaduje další elektrické monitorování. Při správné aplikaci je dosaženo úrovně parametrů bezpečnosti funkce „e“ (kat. 4) směrnice DIN EN ISO 13849-1. Vynikající hodnoty B10 symbolizují extrémně dlouhou životnost až do nezbytné výměny (hodnota T10d) ventilů.

Informace

Řídicí jednotka s dvouručním ovládáním

Standardní spouštěcí jednotku Herion s dvouručním ovládáním lze instalovat do jakéhokoli stroje, kde je požadavek, aby operátor použil obě ruce k bezpečnému spuštění pracovní operace. Aby bylo dosaženo výstupu, musejí být obě tlačítka stisknuta v rámci intervalu 0,5 sekund. Jednotka se dodává jako výkonná, utěsněná jednotka zkonstruovaná tak, aby se zamezilo náhodnému spuštění.

Informace

T-blokovací ventily

Při provádění údržby na strojních instalacích je bezpečnost personálu životně důležitým aspektem. „LOTO“ nebo „uzamčení a označení“ je primární úkon požadovaný před zahájením jakékoliv práce. Přívod vzduchu do oblasti musí být izolován a vzduch za ventilem rychle a bezpečně vyčerpán. Následně se provede uzamčení, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků. Naše blokovací ventily poskytují řešení pro tuto úlohu a snadno se nainstalují do systému.

Informace