Proporcionální ventily

Proporcionální ventily se občas označují jako I/P nebo E/P konvertory. Převádějí proměnný proudový nebo napěťový signál na proporcionální výstup stlačeného vzduchu.

Nabízíme řadu funkcí, včetně možností ovládání otevřených smyček, ovládání uzavřených smyček, Fail freeze (zachování posledního stavu zařízení před poruchou), anebo možností ATEX a schopnost programování některých funkcí a parametrů.

UPRAVIT VÝSLEDEK HLEDÁNÍ

Velikost portu

Regulační signál

Ochranná třída

Název řady

VP50

Trojcestný uzavřený proporcionální ventil využívající bezucpávkovou technologii s cívkou a vzduchovým ovládáním. Ideálně vhodný pro univerzální průmyslové aplikace regulace tlaku vyžadující vysoký průtok a rychlou odezvu.

Informace

VP50S

Kombinace prověřeného bezucpávkového ventilu s cívkou a technologie vzduchového ovládání s digitálním displejem. Ideální volba pro regulační aplikace v průmyslových procesech díky snadné instalaci a servisu po dobu životnosti.

Informace

VP10

Proporcionální měniče proudu na tlak a napětí na tlak s minimálním příkonem. Spolehlivá, robustní, otevřená regulace. Jednotky s certifikací ATEX jsou dostupné ve verzi s vnitřním zabezpečením. Vhodné pro průmyslové aplikace i procesní regulaci.

Informace

422 Fail Freeze (zachování posledního stavu zařízení před poruchou)

Jediný dostupný proporcionální ventil Fail Freeze s vnitřním zabezpečením ATEX na světě; ATEX IS znamená, že zařízení může bezpečně pracovat v nebezpečných prostředích a může pilotovat hořlavá média, jako je zemní plyn nebo metan.

Informace

VP60

5/3 proporcionální otevřený ventil pro regulaci průtoku. Přímo ovládaná cívka s regulací polohy řízenou mikroprocesorem. Na žádost lze dodat uzavřenou verzi. Vynikající regulace centrální polohy (velmi malý přesah). Volitelný softwarový VP-nástroj poskytuje koncovému uživateli možnost úpravy parametrů, jako je centrální poloha, funkce ventilu nebo nastavovací bod.

Informace

VP51

Digitální uzavřený proporcionální ventil s vylepšenou technologií cívky a pilotního řízení. Digitální rozhraní umožňuje koncovému uživateli provádění úprav všech parametrů, včetně jazyka, tlakového rozsahu a odezvy. Ideální volba pro univerzální průmyslové aplikace regulace tlaku vyžadující přesné přizpůsobení pro zajištění optimálního výstupu systému a kvality.

Informace

VP23

Trojcestný uzavřený proporcionální ventil pro regulaci tlaku se sedlovým ventilem řízeným mikroprocesorem. Dodává se ve dvou velikostech těla ND8 a ND16. Volitelný softwarový VP-nástroj umožňuje koncovému uživateli provádění úprav parametrů, jako je tlakový rozsah, nastavovací bod, vlastnosti kontroléru. Volitelná možnost řízení Fieldbus; Dvoubarevný LED displej.

Informace

VP12

Miniaturní proporcionální převodníky proudu na tlak a napětí na tlak. Používají prověřenou technologii pilotování s nízkým příkonem. Vhodné pro aplikace, kde záleží na velikosti.

Informace

140 Bezpečnostní provedení

Proporcionální uzavřený převodník proudu na tlak s vnitřním zabezpečením se schváleními ATEX, FM a CSA. Je konstruován na bezpečnostní provoz, takže v případě poruchy řídicího signálu klesne výstupní tlak na nulu. Ideálně vhodný pro aplikace procesní regulace v nebezpečných prostředích, kde jsou požadovány certifikované produkty.

Informace