Zodpovedne podnikani


Zodpovědné podnikání

Bereme svou odpovědnost k životnímu prostředí a komunitám, ve kterých působíme, velmi vážně. Věříme, že tento přístup má vysoce pozitivní dopad na výnosnost i návratnost pro akcionáře, na naši pověst i růst.

Vysoké nároky na odpovědnost jsou podle našeho mínění stejně důležité jako růst a obchodní úspěch. Důraz klademe obzvláště na zajištění toho, aby naše sociální, environmentální a ekonomické záležitosti byly ve shodě s naším vedením společnosti jako celku a říkáme tomu zodpovědné podnikání.


Náš závazek zodpovědnému podnikání začíná s „Cestou IMI“. Ta zahrnuje způsoby, jak jednáme, jak vypadáme, jak se chováme, jak ovlivňujeme a jak se neustále zdokonalujeme.

Cesta IMI je pohonem pro zodpovědný růst a představuje přímou podporu pro priority našeho zodpovědného podnikání:

  • Zdraví a bezpečnost
  • Podpora pro priority zodpovědného podnikání našich zákazníků
  • Management rizik pro dodavatelský řetězec
  • Efektivní využití energií a regulace uhlíkové stopy

Zdraví, bezpečnost a životní prostředí

Při našich aktivitách, mezi které patří výroba, skladování, práce v kanceláři, servis na místě, prodejní a produktový rozvoj, jsou pro nás zdraví, bezpečnost a zodpovědnost za životní prostředí klíčové otázky. Dva z našich hlavních závazků jsou ochrana zdraví, bezpečnosti a pohody našich zaměstnanců a minimalizace dopadů na životní prostředí v místním i širším měřítku. V těchto důležitých otázkách neděláme kompromisy.


Více informací

Zjistěte více o Cestě IMI a o našich zásadách chování.

Prosím zadejte kontaktní údaje

{Please enter details}