Verantwoord ondernemen


Verantwoord ondernemen

We nemen onze verantwoordelijkheid voor het milieu en de gemeenschappen waarin we actief zijn heel serieus. Wij zijn van mening dat deze verantwoordelijkheden een positief effect heeft op de winstgevendheid, rendement voor aandeelhouders, de reputatie en groei.

Hoge standaards van verantwoordelijkheid zijn, in onze ogen, verenigbaar is met de groei en efficiëntie bij bedrijven. Wij benadrukken dat onze sociale, ecologische en economische kwesties zijn afgestemd en geïntegreerd met het algemene management van ons bedrijf en we noemen dit verantwoord ondernemen.


Onze inzet voor verantwoord ondernemen begint op de IMI manier. Het omarmt de manier hoe wij handelen, willen overkomen, gedragen en beïnvloeden.

De IMI Way motiveert voor verantwoorde groei en ondersteunt onze prioriteiten:

  • Gezondheid en veiligheid
  • Ondersteuning in de zakelijke prioriteiten van onze klanten
  • Supply chain risk management
  • Energie-efficiëncy and carbon management

Gezondheid, veiligheid en milieu

Onze activiteiten op het gebied van gezondheid, veiligheid en verantwoord ondernemen zijn belangrijke kernpunten voor ons, ook in de productie, opslag, kantoor werken, onsite service, verkoop en productontwikkeling. Twee kernpunten zijn: de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van alle werknemers te waarborgen en onze impact op de lokale en wereldwijde omgeving zoveel mogelijk te beperken. We sluiten geen compromis over deze belangrijke kwesties.


Meer informatie

Meer informatie over de IMI Way en onze Gedragscode.

Wilt u meer weten

Geef dan uw gegevens in