Bepalingen


Bepalingen en Voorwaarden


Norgren B.V.
Prijs

Alle prijzen zijn netto en af fabriek exclusief BTW en exclusief eventuele toeslagen

Ordertoeslag

De verzend- en administratiekosten zijn:

Orderwaarde handmatige invoer Norgren:

0 - < € 2.000 ....... € 25 transport- & admin. kosten

>/ € 2.000 ......... 1,2% van de totale orderwaarde

Orderwaarde website

0 - < € 2.000 ....... € 20 transportkosten

>/ € 2.000 ......... € 25 transportkosten

Wilt u hier meer informatie over, bel ons dan op 036-548 6828

Levertijd

Vermelde levertijden zijn streefdata onder voorbehoud van tussentijdse verkopen en voorraad mutaties waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Betalingscondities

Binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders overeengekomen

Garantie

24 maanden na levering

Leveringsvoorwaarden

Van toepassing zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de K.v.K. te Almere onder nummer 33075502. Voor PDF download: zie elders op deze pagina

Onze producten zijn geen machines en/of veiligheidscomponenten in de zin van de EG- machinerichtlijn. Indien u onze producten als veiligheidscomponenten wilt gebruiken, dient u voor wat betreft de werking en toepassing contact met ons op te nemen. Voor zover op onze producten andere EG-richtlijnen of andere wettelijke bepalingen van toepassing zijn, voldoen onze producten aan de aldaar gestelde eisen.