COVID-19


Ważne informacje w odniesieniu do pandemii COVID-19

Czwartek, 19 Marzec 2020


W związku z dynamicznym rozwojem pandemii wirusa COVID-19, chcielibyśmy poinformować Państwa o wdrożeniu środków ostrożności, które podejmujemy w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym Pracownikom, Klientom i Dostawcom oraz zabezpieczenia ciągłości w realizacji dostaw.

Po weryfikacji badań naukowych w tej dziedzinie oraz konsultacji z uznanymi organami jesteśmy przekonani, że transmisja wirusa poprzez łańcuch dostaw nie stanowi znaczącego ryzyka. Jednakże traktując bezpieczeństwo za najwyższy priorytet, niezależnie od powyższych ustaleń, z początkiem lutego wprowadziliśmy w naszej globalnej organizacji powszechny obowiązek stosowania najwyższych standardów w zakresie higieny i ochrony zdrowia. Nie zaprzestajemy dalszych wysiłków w tym zakresie i nieustannie monitorujemy dynamicznie zmieniającą się sytuację.

Pragniemy zapewnić naszych Klientów i Dostawców, że w każdej chwili jesteśmy do dyspozycji, aby udzielić wsparcia w tych niepewnych czasach. We wszelkich kwestiach, prosimy o kontakt poprzez E-mail lub telefonicznie a także za pośrednictwem naszej strony internetowej. Zobowiązujemy się informować Państwa na bieżąco o wszelkich ewentualnych zmianach w naszych praktykach biznesowych i operacyjnych.

Z uwagi na znaczne zróżnicowanie oraz niezwykle dynamiczny rozwój sytuacji w poszczególnych krajach, w naszej organizacji ściśle przestrzegamy zaleceń i przepisów prawa tworzonych przez władze lokalne, dostosowując odpowiednio nasze działania, tak aby zapewnić ochronę zdrowia naszych Pracowników, Klientów i Dostawców.

Dziękujemy za wyrozumiałość i prosimy o kontakt w przypadku jakichkolwiek pytań.