Odpowiedzialne prowadzenie biznesu


Odpowiedzialne prowadzenie biznesu

Bardzo odpowiedzialnie traktujemy nasze obowiązki w zakresie ochrony środowiska naturalnego i społeczności, w których działamy. Jesteśmy przekonani, że obowiązki te mogą mieć pozytywny wpływ na nasze zyski, zwrot z inwestycji dla naszych akcjonariuszy, a także naszą reputację i rozwój firmy.

Wysokie standardy odpowiedzialności są w naszym przekonaniu zbieżne z koncepcją wydajnego rozwoju i efektywnego prowadzenia działalności. Szczególnie dbamy o to, żeby sposoby rozwiązywania problemów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych były dopasowane do ogólnej strategii zarządzania organizacją i z nią zintegrowane. Określamy to mianem "odpowiedzialnego prowadzenia biznesu".


Nasze zaangażowanie w odpowiedzialny biznes zaczyna się od IMI Way. To nasz Kodeks, który określa jak działamy, wyglądamy, postępujemy, oddziałujemy i ciągle się doskonalimy.

IMI Way bezpośrednio wspiera nas w realizacji priorytetowych zadań, które stawiamy sobie jako odpowiedzialne przedsiębiorstwo:

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Wsparcie Klientów w osiąganiu priorytetów związanych z odpowiedzialnym prowadzeniem biznesu
  • Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw
  • Sprawność energetyczna oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla

ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ze względu na naszą działalność, która obejmuje produkcję, magazynowanie, prace biurowe, serwis u Klienta, sprzedaż i rozwój produktów, odpowiedzialność za zdrowie, bezpieczeństwo oraz środowisko jest dla nas niezmiernie ważna. Najważniejsze spośród naszych zasadniczych zobowiązań to zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich pracowników oraz ograniczenie do minimum naszego wpływu na środowisko. W tych  ważnych kwestiach nie uznajemy kompromisów.


Dowiedz się więcej

Uzyskaj dodatkowe informacje na temat IMI Way oraz Kodeksu Postępowania.

Dowiedz się więcej

Wprowadź swoje dane poniżej