Inkjet


Druk atramentowy

Jesteśmy wiodącym dostawcą zaworów do ciągłych procesów druku atramentowego na całym świecie. Wiele wiodących marek drukarek CIJ oraz DOD wykorzystuje nasze technologie w obiegach cieczy ze względu na ich dużą trwałość i możliwość stosowania z agresywnymi rozpuszczalnikami i atramentami.

Nasze produkty można stosować w wielu typach drukarek i maszyn etykietujących i obejmują one miniaturowe siłowniki, zawory typu in-line oraz precyzyjne zawory elektromagnetyczne.


Studium przypadku - miniaturowe zawory elektromagnetyczne

Globalny lider w produkcji drukarek CIJ do druku drobnego wykorzystywanych w różnorodnych środowiskach produkcyjnych potrzebował zaworów elektromagnetycznych o większej powtarzalności, wyższej niezawodności i dłuższym okresie eksploatacji.

Zaprojektowaliśmy precyzyjny miniaturowy zawór elektromagnetyczny w korpusie 10 mm i najmniejszych możliwych wymiarach zewnętrznych i objętości wewnętrznej, o powtarzalnym czasie działania i natężeniu przepływu, zwiększonym cyklu życia zaworu i wyższej niezawodności, odporny na zapychanie przez lepki atrament drukarski podczas pracy ciągłej.

Konstrukcja miniaturowego zaworu elektromagnetycznego musiała być kompatybilna z atramentami na bazie MEK (metylo-etylo-keton), w celu kompensacji “puchnięcia” elastomerowych uszczelnień oraz precyzyjnej regulacji przepływu bardzo agresywnych mediów.

Naszym rozwiązaniem był zintegrowany podwójny zawór elektromagnetyczny wielkości 10 mm, stanowiący jeden zespół i mieszczący się w jednej obudowie. Ten miniaturowy zintegrowany precyzyjny zawór elektromagnetyczny został poddany kompleksowym testom zgodnym ze specyfikacją naszego klienta, osiągając najwyższe normy jakości i kontroli, co umożliwiło wykonanie wysyłek w technice KANBAN do zakładu klienta bez konieczności kontroli dostarczonych towarów.

Produkt ten stanowił rozszerzenie istniejącej platformy produktowej i został opracowany w ciągu 24 miesięcy w wyniku wspólnych prac prowadzonych przez naszą firmę oraz inżynierów projektu naszego klienta w jednym z naszych najlepszych oddziałów produkcji precyzyjnych miniaturowych zaworów elektromagnetycznych.

Nasze rozwiązanie spełnia wymagania klienta, będącego producentem drukarek, w zakresie wymiarów, powtarzalności przepływu i czasu reakcji, a także długości czasu eksploatacji. Z drugiej strony, w czasie gdy firma Norgren opracowywała precyzyjny miniaturowy zawór regulacyjny, nasz klient mógł skupić się na swoich zasadniczych kompetencjach, co skróciło czas opracowania, czas wprowadzenia na rynek oraz osiągnięcie przychodów ze sprzedaży aż o sześć miesięcy wcześniej.


Kompleksowy osuszacz powietrza - studium przypadku

Wielkoformatowe drukarki komercyjne wykorzystują sprężone powietrze do dostarczenia atramentu do głowicy drukującej oraz szybkiego osuszania. Jeśli do instalacji dostanie się wilgoć lub opary oleju z powietrza pobieranego z otoczenia, wówczas atrament wysycha powoli i łatwo ulega rozsmarowaniu.

Niezależne komponenty których producent drukarek używał do wykrywania wilgoci i wyłączenia systemu były zbyt mało niezawodne i trudne w użyciu.

Opracowaliśmy jednorazowy, a jednocześnie inteligentny moduł osuszacza, w którym sprężone powietrze przepływa przez misę, w której z powietrza usuwana jest wilgoć i opary oleju. Gdy ilość nagromadzonych zanieczyszczeń może być przyczyną pogorszenia jakości druku, moduł powoduje zatrzymanie pracy drukarki. Urządzenie stanowi pojedynczy komponent, który mieści się w obecnej konstrukcji montażowej.

Pojedynczy, zintegrowany system umożliwia redukcję liczby potencjalnych miejsc wystąpienia awarii, a użycie wysokiej jakości komponentów dodatkowo przyczynia się do poprawy niezawodności. Automatyczne wyłączenie drukarki zapobiega błędom, których koszty ponosi użytkownik końcowy, a także poprawia jakość druku. Po sygnale osuszacza o wyłączeniu systemu, operator jest proszony o wykonanie czynności określonych na ekranie, co pozwala szybko i łatwo odłączyć jednorazowy osuszacz i zainstalować nowy. Druk można wznowić po maksymalnie pięciu minutach.

Dzięki użyciu zintegrowanego logicznego rozdzielacza zamiast kilku komponentów, całe urządzenie posiada obecnie jeden numer części, a klient bez problemu osiągnął swój cel, jakim było ograniczenie kosztów zakupów o 23%.

Dowiedz się więcej

Wprowadź swoje dane poniżej