Processing & Packaging


Przetwarzanie i pakowanie

Posiadamy pełną gamę innowacyjnych rozwiązań dla branży przetwórstwa żywności i opakowań.AUTOMATYKA PROCESOWA

Dzięki wykorzystaniu najnowszych materiałów i technologii w ofercie mamy gamę rozwiązań standardowych i higienicznych. Należą do nich wyspy zaworowe, rozwiązania do separacji azotu, przełączniki i czujniki ciśnienia, produkty do filtrowania powietrza do oddychania oraz seria odpornych na korozję produktów ze stali nierdzewnej.

Nasze zawory skośne pracują z parą wodną i cieczami agresywnymi, zawory membranowe są odporne na korozję, zawory kulowe są łatwe do zainstalowania, a proporcjonalne zawory regulacyjne zapewniają wysoką dokładność i stabilność reakcji.

Zapewniamy pełną gamę presostatów i czujników ciśnienia, a nasze rozwiązania służące do filtrowania powietrza do oddychania zapewniają najwyższą jakość filtracji. Urządzenia do przygotowania powietrza są dostępne w modułowych jednostkach, a rozwiązania do usuwania CO2 zapewniają ciągłe zasilanie w czysty, suchy i wolny od CO2 (<1 ppm) gaz.


NAPEŁNIANIE

Bezpieczeństwo żywności to jeden z najbardziej istotnych aspektów pracy w branży spożywczej. Aby uniknąć ryzyka skażenia, gwarantujemy że wszystkie komponenty systemów mające bezpośrednią lub pośrednią styczność z głównym produktem spożywczym/napojem, takie jak np. zbiorniki do zasilania zaworów, są wykonane z materiałów odpornych na korozję, nietoksycznych i nieabsorbujących.


OBSZAR NIEZWIĄZANY Z ŻYWNOŚCIĄ

We wszystkich obszarach naszej działalności, staramy się produkować komponenty jak najbardziej zbliżone do doskonałości. Chociaż ten etap procesu nie wiąże się z kontaktem z żywnością, nasi inżynierowie starają się nie tylko spełniać, ale też przekraczać normy jakości, stosując materiały łatwe do czyszczenia i odporne na korozję.

W procesach transportu, pakowania zbiorczego i paletyzacji, nasze produkty i rozwiązania obejmują przygotowanie powietrza do komponentów pneumatycznych, siłowniki krokowe, beztłoczyskowe i prowadzone, produkty podciśnieniowe, wyspy zaworowe z powszechnymi protokołami branżowymi oraz siłowniki IVAC redukujące zużycie energii nawet o 50%.


Studium przypadku

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o korzyściach w zakresie redukcji rozmiarów uzyskiwanych dzięki zastosowaniu siłowników pneumatycznych IVAC marki IMI Norgren.

Dowiedz się więcej

Wprowadź swoje dane poniżej