Other Vehicles


Inne pojazdy

Współpracujemy z producentami pojazdów specjalistycznych, w tym pojazdów rolniczych, górniczych i budowlanych, a także statków, dostarczając im rozwiązania pneumatyczne zapewniające doskonałe parametry użytkowe.


ROLNICTWO

Współpracujemy z producentami specjalistycznych pojazdów pozadrogowych, dostarczając im rozwiązania zapewniające zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa dla całej gamy pojazdów rolniczych. Typowe zastosowania obejmują:

 • Kontrolę emisji
 • Sprzęt do przystawki odbioru mocy
 • Systemy pompowania opon
 • Proporcjonalne sterowanie opryskiem
 • Sterowanie fotelem w kabinie
 • Sterowanie klimatyzacją w kabinie
 • Opryski upraw
 • Koszenie zbóż
 • Sprzęt przetwarzający

GÓRNICTWO I BUDOWNICTWO

Prowadzimy ścisłą współpracę z producentami pojazdów górniczych i budowlanych w celu zapewnienia doskonałych parametrów pracy w najtrudniejszych warunkach. Typowe zastosowania obejmują:

 • Systemy regeneracji filtrów pyłowych
 • Systemy płukania odwiertów i chłodzenia
 • Sterowanie fotelem w kabinie
 • Sterowanie klimatyzacją w kabinie
 • Blokady hamulcowe
 • Awaryjne wyłączanie silnika
 • Kontrola trakcji

GOSPODARKA MORSKA

Współpracujemy z producentami silników morskich oraz stoczniami, pomagając im w reagowaniu na globalne czynniki wpływające na ich branżę, takie jak ograniczenie emisji oraz utrzymania w równowadze jakości wód, jak również opracowując indywidualne rozwiązania dla zastosowań w rybołówstwie specjalistycznym, zbiornikowcach i marynarce wojennej. Typowe zastosowania obejmują:

 • Proporcjonalne sterowanie przepustnicą spalin turbo
 • Wysokociśnieniowe systemy zapłonu powietrza
 • Urządzenia do przygotowania powietrza
 • Pneumatyczne piloty dla systemów hydraulicznych
 • Zawory procesowe spełniające dyrektywę ATEX

Dowiedz się więcej

Wprowadź swoje dane poniżej