Compressed Air Dryers


Osuszacze sprężonego powietrza

Nasze rewolucyjne osuszacze powietrza wykorzystujące opatentowaną technologię AMT oferują niezawodność i doskonałe parametry pracy. To nowa generacja urządzeń w obszarze aplikacji przygotowania sprężonego powietrza w kolejnictwie.


Ze względu na dziesięcioletni okres bezobsługowy użytkowania, nasz opatentowany osuszacz Adsorbent Media Tube (AMT), jest doskonalszy nawet od najlepszych rozwiązań alternatywnych takich jak osuszacze adsorbcyjne lub membranowe.

Odporny na wibracje i odpowiedni do instalacji zarówno poziomej jak i pionowej, osusza powietrze lepiej niż każde z rozwiązań dostępnych obecnie na rynku.

  • Okres eksploatacji bezobsługowej do 30 000 godzin (10 lat)
  • Kompaktowa konstrukcja umożliwiająca montaż poziomy i pionowy.
  • Standardowe podniesienie punktu rosy o 40 °C

Prowadzimy szeroko zakrojone konsultacje z ekspertami w dziedzinie obsługi technicznej oraz bliską współpracę z inżynierami kolejnictwa w celu znalezienia odpowiedzi na ich pytania. Oznacza to, że oferujemy dostosowane do potrzeb klientów i praktyczne rozwiązania dla metra, kolei intercity, kolei dużych prędkości, przewozów towarowych oraz infrastruktury kolejowej.


Transport miejski w Nowym Jorku - studium przypadku


Inżynierowie transportu miejskiego w Nowym Jorku zauważyli, że wilgoć zawarta w sprężonym powietrzu jest przyczyną problemów występujących w użytkowanych wagonach metra. Stwierdzili też, że sprawność stosowanych osuszaczy zmiennociśnieniowych stopniowo spada.

onstrukcja ta zapewnia wyższy stopień usuwania wilgoci i szybsze oczyszczanie bez pogarszania skuteczności osuszacza, co prowadzi do wyższej wydajności i dłuższego czasu eksploatacji.

Nasza firma opracowała test, w którym wielostopniowy system wstępnej filtracji usuwa cząstki stałe, natomiast woda jest adsorbowana i usuwana przez osuszacz AMT.

Przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej Nowego Jorku wymieniło konwencjonalne osuszacze zmiennociśnieniowe na osuszacze AMT w całym pociągu i użytkowało je w normalnych warunkach. Pod 12 miesiącach użytkowania w skrajnych temperaturach i wilgotności panujących w Nowym Jorku, wyniki testu wykazały, że powietrze wydostające się z osuszaczy było równie czyste jak w chwili zainstalowania systemu, co oznaczało brak pogorszenia lub redukcji zdolności usuwania wody.


Zachęcamy do obejrzenia filmu pokazującego sposób, w jaki wielostopniowy system filtracji zawierający nasze osuszacze AMT zapewnia ciągły dopływ czystego i suchego sprężonego powietrza.

Dowiedz się więcej

Wprowadź swoje dane poniżej