Couplings & Nose Cones


Sprzęgi i ich osłony

Nasze specjalne siłowniki i dedykowane systemy sterowania do sprzęgania i rozsprzęgania wagonów są zaprojektowane w sposób zapewniający niezawodne działanie, redukcję złożoności i rozmiarów, a przy tym spełniają wymagania eksploatacji w niskich temperaturach.


KOMPONENTY PNEUMATYCZNE W OSŁONACH SPRZĘGÓW
  • Siłowniki otwierając i zamykające osłony
  • Specjalne siłowniki ryglujące ze zintegrowanymi czujnikami położenia wyposażonymi w centralne przyłącze elektryczne
  • Pojedyncze zawory lub bloki zaworowe ze zintegrowaną filtracją powietrza zasilającego układ, regulacją ciśnienia oraz zaworami sterowanymi manualnie
KOMPONENTY PNEUMATYCZNE W SPRZĘGACH
  • Bloki sterujące oraz siłowniki realizujące funkcje zaryglowania/odryglowania
  • Zawory sterujące i siłowniki realizujące ruch głowicy sprzęgu elektrycznego
  • Zawory sterujące teleskopową kolumną sprzęgu

Studium przypadku


Osłony sprzęgów pociągów dużej prędkości muszą zostać otwarte w celu przeprowadzenia procedury sprzęgania lub rozsprzęgania. Globalna firma projektująca i produkująca systemy sprzęgające pragnęła zredukować złożoność układów pneumatycznych oraz liczbę komponentów niezbędnych do otwarcia osłony sprzęgu.

Poszukiwano zintegrowanego systemu pneumatycznego charakteryzującego się modułowością, kompaktowością i sprawnością działania w niskich temperaturach.

W odpowiedzi na te oczekiwania zaprojektowaliśmy dedykowany siłownik ze zintegrowanym ryglowaniem realizujący otwieranie osłony sprzęgu. Poprzez integrację zaworów sterujących oraz innych dedykowanych komponentów na jednym bloku sterującym, stworzyliśmy kompletny moduł sterujący całym systemem osłony sprzęgu, co wyeliminowało konieczność zamawiania wielu komponentów u różnych dostawców.

Tę modułową platformę pneumatyczną można skonfigurować tak, aby zapewniała sterowanie osłoną sprzęgu o dowolnej konstrukcji, a dzięki swojej modułowości redukowała ilość okablowania elektrycznego i pneumatycznego, co znacznie przyspiesza wykonanie prac instalacyjnych.

Zaprojektowany moduł pneumatyczny pracuje w temperaturze do -40 °C, co pozwala na spełnienie kluczowego wymogu kolei dużej prędkości i umożliwia producentowi standaryzację oferty na całym świecie.

Dowiedz się więcej

Wprowadź swoje dane poniżej