Filtration Systems


Systemy filtracji

Nasz wielostopniowy system filtracji zapewnia znaczną poprawę usuwania cząstek stałych i oleju, co przekłada się na większą trwałość i niezawodność urządzeń.


Sprężarki wykorzystywane w pojazdach szynowych wprowadzają do instalacji sprężonego powietrza znaczne ilości oleju i osadów węgla. Doskonała skuteczność filtracji naszego modułowego systemu filtrującego zapewnia niezawodne działanie komponentów i instalacji:

  • filtry 40-mikronowe i 5-mikronowe do usuwania kondensatu wodnego i zanieczyszczeń stałych
  • Filtr koalescencyjny do usuwania oleju/wody oraz cząstek o wielkości poniżej mikrona
  • Filtr węglowy do usuwania mgły olejowej spełniający wymagania normy ISO 8573-1
  • Łatwa instalacja i obsługa techniczna
  • Oszczędności finansowe w całym cyklu życia

Studium przypadku - bezolejowe sprężone powietrza


Właściciele taboru kolejowego mają poważne problemy z niezawodnością swoich pojazdów spowodowane tym, że sprężarki silnikowe stale wprowadzają olej do podsystemów na pojazdach.

Duże ilości oleju, węgla oraz wody wytwarzane przez sprężarki silnikowe dostają się do systemów pojazdu, powodując awarie mające wpływ na niezawodność i bezpieczeństwo pociągów. Problem z niezawodnością ma duży wpływ na koszty eksploatacyjne ze względu na rosnący zakres obsługi technicznej i awarie systemów pojazdu, które mogą się przekładać na przestoje, których koszt wynosi od 25 GBP do 1000 GBP na minutę.

W odpowiedzi na tę sytuację nasz zespół techniczny pracujący w Wielkiej Brytanii, wraz z jednostką nadzoru kolei, opracował czterostopniowy system filtrujący usuwający olej i wodę dostającą się do podsystemów pojazdu. Gdy system ten okazał się być skuteczny, nasz klient poprosił o instalację tego systemu we flocie liczącej 660 pojazdów.

Oferując niestandardowe rozwiązanie, którego koszt mieścił się w budżecie oraz zapewniając krótki czas instalacji, który umożliwił wcześniejsze rozpoczęcie prób pojazdów, przekroczyliśmy oczekiwania klienta. Taki system wielostopniowej filtracji daje klientowi rzeczywistą wartość dodaną w postaci redukcji kosztów występujących w cyklu życia oraz zwrotu poniesionych nakładów w czasie krótszym niż jeden rok.

Dowiedz się więcej

Wprowadź swoje dane poniżej