Sanctions


Sankcje


Norgren zdecydowanie sprzeciwia się inwazji na Ukrainę. Jesteśmy głęboko zatroskani o jej mieszkańców i wspieramy wysiłki humanitarne w celu zapewnienia pomocy dla narastającego kryzysu uchodźczego.

W pełni popieramy wszystkie sankcje. W związku z tym wstrzymaliśmy wszelkie nowe przedsięwzięcia i dostawy międzynarodowe do Rosji i Białorusi.

Żaden z produktów zakupionych poprzez tę witrynę nie może być używany w Rosji, na Białorusi oraz na żadnym z okupowanych terytoriów Ukrainy (Terytoria Zakazane), ani też dostarczany lub używany przez jakikolwiek podmiot objęty sankcjami. Nie udzielamy wyraźnej ani dorozumianej zgody na używanie, sprzedaż, dostarczanie ani przekazywanie jakichkolwiek produktów sprzedawanych poprzez tę witrynę internetową do lub przez jakikolwiek podmiot objęty sankcjami lub na jakiekolwiek Terytoria Zakazane.

Z całego serca myślimy o naszych współpracownikach, ich przyjaciołach i rodzinach, a także o wszystkich osobach dotkniętych katastrofą, zwłaszcza o mieszkańcach Ukrainy.