Certyfikaty i atesty


Certyfikaty i atesty

Deklaracje zgodności naszych produktów, włączając ATEX i SIL, oraz certyfikaty jakości, BHP oraz ochrony środowiska.


Dostępne certyfikaty

DEKLARACJE ZGODNOŚCI

Deklaracje zgodności naszych produktów z Dyrektywą nr 2014/34/UE (ATEX)

CERTYFIKATY JAKOŚCI ISO

Certyfikaty zgodności naszych systemów zarządzania jakością z normą ISO 9001 oraz IATF 16949.

CERTYFIKATY BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA

Certyfikaty zgodności z normą ISO 14001:2004 oraz OHSAS 18001:2007 dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.